Tlačiť

STN 35 6851


Označenie: STN 35 6851 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na meranie mechanického kmitania točivých strojov. Technické požiadavky
Anglický názov: Instruments for vibration measurements of rotating machines. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 10. 5. 1983
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 17.160
Triediaci znak: 35 6851
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/84
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: