Tlačiť

STN 35 6885


Označenie: STN 35 6885 zrušená
Slovenský názov: Skúšanie materiálu a výrobku ultrazvukom. Kontrolná mierka K 1
Anglický názov: Ultrasonic testing. Control gauge K1
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 5. 8. 1970
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 19.100
Triediaci znak: 35 6885
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: