Tlačiť

STN 35 8015/a


Označenie: STN 35 8015/a zrušená
Slovenský názov: Odpory a kondenzátory. Rady dovolených odchýlok od menovitých hodnôt odporov a kapacít
Anglický názov: Resistors and capacitors. Series of permissible tolerances of rated values of resistors and capacitors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1986
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 35 8015
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: