Tlačiť

STN 35 8071-14


Označenie: STN 35 8071-14 zrušená
Slovenský názov: Premenné rezistory. Metóda merania prechodového odporu zberača pri nízkom napätí
Anglický názov: Variable resistors. Method of measurement of contact resistance of the moving contact at low voltage level
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 8. 1988
Dátum zrušenia: 1. 8. 2006
Jazyk: CS
ICS: 31.040.20
Triediaci znak: 35 8071
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/89
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: