Tlačiť

STN 35 8351


Označenie: STN 35 8351 zrušená
Slovenský názov: Rozbehové elektrolytické kondenzátory
Anglický názov: Starting electrolytic capacitors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 11. 1968
Dátum zrušenia: 1. 11. 2000
Jazyk: CS
ICS: 31.060
Triediaci znak: 35 8351
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 137100:2000-11 (35 8221)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: