Tlačiť

STN 36 2255Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 36 2255
Slovenský názov: Elektrický trakčný výstroj. Elektrické prístroje hnacích vozidiel
Anglický názov: Electrical traction equipment. Electric equipment installed on traction vehicles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 12. 1971
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 45.060.10
Triediaci znak: 36 2255
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny: Zmena *a V 03/78
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: