Tlačiť

STN 37 0181


Označenie: STN 37 0181 zrušená
Slovenský názov: Úložný materiál pre vnútorný rozvod nn. Upchávkové vývodky a koncovky
Anglický názov: Installation materials for indoor low-voltage power distribution networks. Sealing bushes and endings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 3. 10. 1985
Dátum zrušenia: 1. 9. 2000
Jazyk: SK
ICS: 29.080.20
Triediaci znak: 37 0181
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/86
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 37 0181:2000-09
Nahradené normy: STN 37 0195:1961-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: