SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 39 5024
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 39 5024


Označenie: STN 39 5024 zrušená
Slovenský názov: Minimálne rozmery nábojových komôr pre náboje s okrajovým zápalom
Anglický názov: Minimum size of chambers for rimfire cartridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1993
Dátum zrušenia: 1. 8. 2002
Jazyk: CS
ICS: 95.020
Triediaci znak: 39 5024
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/93
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 397/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 39 5024:2002-08
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma stanoví minimální rozměry nábojových komor pro náboje s okrajovým zápalem. Je určena pro potřeby konstruktérů, výrobců, dovozců a zkušební a servisní pracoviště loveckých a sportovních zbraní. Uvedené rozměry v tabulkách se posuzují po kusovém ověření.