SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 39 5025
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 39 5025


Označenie: STN 39 5025 zrušená
Slovenský názov: Minimálne rozmery nábojových komôr pre nábojky do expanzných prístrojov, štartovacích a poplašných zbraní
Anglický názov: Minimum dimensions of cartridge chambers for bag-cartridges of expansion instruments and alarm pistols
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1993
Dátum zrušenia: 12. 10. 1999
Jazyk: CS
ICS: 95.020
Triediaci znak: 39 5025
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/93
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 39 5025:1999-10
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma stanoví minimální rozměry nábojových komor pro nábojky do expanzních přístrojů a startovacích a poplašných zbraní. Je určena pro potřeby konstruktérů, výrobců, dovozců a zkušebních a servisních pracovišť.