SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN IEC 60737
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN IEC 60737Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN IEC 60737
Slovenský názov: Meranie teploty v aktívnej zóne alebo v primárnom okruhu energetických jadrových reaktorov. Charakteristické vlastnosti a skúšobné metódy
Anglický názov: In-core temperature or primary envelope temperature measurements in nuclear power reactors. Characteristics and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 1995
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 17.200.20, 19.100, 27.120.10, 27.120.20
Triediaci znak: 40 3620
Úroveň zapracovania: idt IEC 60737:1982
Vestník: 04/95
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na vypracovanie všeobecných hľadísk projektov, charakteristických vlastností, výrobných a skúšobných metód pre prístrojové vybavenie na meranie teploty v aktívnej zóne energetických jadrových reaktorov.