Tlačiť

STN 41 8515


Označenie: STN 41 8515 zrušená
Slovenský názov: Spekaný karbid 18 515 H1
Anglický názov: Cemented carbide H1
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 10. 1990
Dátum zrušenia: 1. 8. 2006
Jazyk: CS
ICS: 77.160
Triediaci znak: 41 8515
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/91
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 41 8515:1978-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: