Tlačiť

STN 41 8520


Označenie: STN 41 8520 zrušená
Slovenský názov: Spekaný karbid 18 520 G2
Anglický názov: Cemented carbide G2
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 22. 2. 1991
Dátum zrušenia: 1. 8. 2006
Jazyk: CS
ICS: 77.160
Triediaci znak: 41 8520
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/91
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 41 8520:1978-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: