Tlačiť

STN 42 3480


Označenie: STN 42 3480 zrušená
Slovenský názov: Zliatina niklu tvárnená 42 3480 NiFe17CuCr
Anglický názov: Formed nickel alloy 42 3480 NiFe17CuCr
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 9. 3. 1982
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk: CS
ICS: 77.120.40
Triediaci znak: 42 3480
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/83
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: