Tlačiť

STN 42 5430


Označenie: STN 42 5430 zrušená
Slovenský názov: Drôty polkruhové z ocelí triedy 11 valcované za tepla
Anglický názov: Hot-rolled half-round wires of steels of grade 11
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 19. 3. 1971
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 77.140.60
Triediaci znak: 42 5430
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: