Tlačiť

STN 42 8316


Označenie: STN 42 8316 zrušená
Slovenský názov: Plechy a pásy z niklu a zliatin niklu. Rozmery
Anglický názov: Nickel and nickel alloys. Sheets and strips. Dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 2. 1984
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk: CS
ICS: 77.120.40, 77.140.90
Triediaci znak: 42 8316
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/84
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 06/88
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: