Tlačiť

STN 44 5005


Označenie: STN 44 5005 zrušená
Slovenský názov: Koľajové trate v baniach a lomoch. Rozchody
Anglický názov: Railways in coal and ore mines and quarries. Gauges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 6. 1980
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk: SK
ICS: 73.100.40
Triediaci znak: 44 5005
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: