Tlačiť

STN 46 4040


Označenie: STN 46 4040 zrušená
Slovenský názov: Osivo a sadivo. Osivo a sadivo zelenín a koreninových rastlín
Anglický názov: Seed and seedlings. Seed and seedlings of vegetables and spice plants
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 10. 4. 1987
Dátum zrušenia: 1. 9. 2003
Jazyk: CS
ICS: 65.020.20
Triediaci znak: 46 4040
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/88
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: