Tlačiť

STN 47 5118Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 47 5118
Slovenský názov: Poľnohospodárske stroje. Prsty žacích líšt poľnohospodárskych strojov. Hlavné parametre a rozmery
Anglický názov: Agricultural machines. Single finger of cutter bars of agricultural machines. Main parameters and dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 5. 1981
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 65.060.50
Triediaci znak: 47 5118
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: