Tlačiť

STN 47 5123


Označenie: STN 47 5123 zrušená
Slovenský názov: Poľnohospodárske stroje. Dvojprsty žacích mechanizmov. Hlavné parametre a rozmery
Anglický názov: Agricultural machines. Double finger of cutter bars of agricultural machines. Main parameters and dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 5. 1990
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 65.060.50
Triediaci znak: 47 5123
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/90
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 47 5123:1981-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: