Tlačiť

STN 50 2811/a


Označenie: STN 50 2811/a zrušená
Slovenský názov: Cigaretový papier
Anglický názov: Cigarette paper
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 1986
Dátum zrušenia: 1. 12. 1999
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 50 2811
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: