Tlačiť

STN 50 5821


Označenie: STN 50 5821 zrušená
Slovenský názov: Papierové lepiace pásky obalové
Anglický názov: Adhesive paper tapes for packing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 11. 3. 1983
Dátum zrušenia: 1. 12. 1999
Jazyk: CS
ICS: 55.040, 85.080
Triediaci znak: 50 5821
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/84
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: