Tlačiť

STN 63 5332Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 63 5332
Slovenský názov: Hadice. Hadice na stlačený vzduch. Pracovný pretlak 1 MPa
Anglický názov: Tubes. Tubes for compressed air. Operational overpressure of 1 MPa
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 12. 9. 1988
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.040.70
Triediaci znak: 63 5332
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/89
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: