Tlačiť

STN 64 0113


Označenie: STN 64 0113 zrušená
Slovenský názov: Skúška tuhých nekovových materiálov. Pórovitosť
Anglický názov: Solid non-ferrous material test. Compactness
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 1. 1961
Dátum zrušenia: 1. 10. 2003
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 83.120
Triediaci znak: 64 0113
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: