Tlačiť

STN 64 0902


Označenie: STN 64 0902 zrušená
Slovenský názov: Plasty. Ionexy. Stanovenie obsahu vody
Anglický názov: Plastics. Determination of moisture content of ion exchange resins
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 3. 1988
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk: CS
ICS: 83.040.30
Triediaci znak: 64 0902
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/89
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: