Tlačiť

STN 64 0921


Označenie: STN 64 0921 zrušená
Slovenský názov: Plasty. Ionexy. Stanovenie celkovej výmennej kapacity slabokyslých katexov
Anglický názov: Plastics. Determination of total capacity of weakly acidic cation exchange resins
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 7. 1990
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk: CS
ICS: 83.040.30
Triediaci znak: 64 0921
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/91
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 64 0921:1967-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: