Tlačiť

STN 65 1312-1


Označenie: STN 65 1312-1 zrušená
Slovenský názov: Amoniak kvapalný technický. Metódy odberu a úpravy vzoriek
Anglický názov: Liquefied anhydrous ammonia for industrial use. Methods of sampling and preparation of samples
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 15. 9. 1990
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 71.060.40
Triediaci znak: 65 1312
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/91
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: