Tlačiť

STN 65 3535


Označenie: STN 65 3535 zrušená
Slovenský názov: Chlorid železitý hexahydrát technický
Anglický názov: Technical iron chloride hexahydrate
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 7. 1988
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 71.060.50
Triediaci znak: 65 3535
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/89
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: