Tlačiť

STN 65 4400


Označenie: STN 65 4400 zrušená
Slovenský názov: Kyslík kvapalný
Anglický názov: Liquid oxygen
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 8. 5. 1985
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 71.060.10, 71.100.20
Triediaci znak: 65 4400
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/86
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 10/89
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: