Tlačiť

STN 65 4915


Označenie: STN 65 4915 zrušená
Slovenský názov: Amofos 12-50
Anglický názov: Ammofos 12-50
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 6. 7. 1983
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: CS
ICS: 65.080
Triediaci znak: 65 4915
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/84
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: