Tlačiť

STN 65 5702-11Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 65 5702-11
Slovenský názov: Pesticídy. Stanovenie biologickej účinnosti. 11. časť: Stanovenie herbicídneho účinku preemergentnou aplikáciou (Skleníková metóda)
Anglický názov: Pesticides. Determination of biologic effects. Part 11: Determination of the herbicidal effect by the pre-emergence application. (Glasshouse method)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 1997
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 65.100, 65.100.01
Triediaci znak: 65 5702
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/97
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre stanovenie stupňa, spektra a selektivity účinku herbicídnych prípravkov preemergentnou aplikáciou na pôdu po výseve semien skúšaných druhov do vzídenia.