Tlačiť

STN 65 5719


Označenie: STN 65 5719 zrušená
Slovenský názov: Pesticídy. Metódy skúšania. Stanovenie obsahu vody destilačným spôsobom podľa Deana a Starka
Anglický názov: Pesticides. Test methods. Determination of water by Dean and Stark method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 1. 1983
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 65.100
Triediaci znak: 65 5719
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/83
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: