Tlačiť

STN 65 6620/b


Označenie: STN 65 6620/b zrušená
Slovenský názov: Oleje ropné turbínové s prísadami
Anglický názov: Turbine oils with additives
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1984
Dátum zrušenia: 1. 7. 2022
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 65 6620
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/84
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: