Tlačiť

STN 65 6801


Označenie: STN 65 6801 zrušená
Slovenský názov: Ropné výrobky používané pre rezné kvapaliny. Základná norma
Anglický názov: Petroleum products used for cutting oils. Basic standard
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 27. 10. 1971
Dátum zrušenia: 1. 10. 2003
Jazyk: CS
ICS: 75.080
Triediaci znak: 65 6801
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 12/00,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: