Tlačiť

STN 65 8360


Označenie: STN 65 8360 zrušená
Slovenský názov: Technické fenoly. Skúšanie a technické dodacie predpisy
Anglický názov: Phenols for technical use. Testing and technical delivery code
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 27. 4. 1976
Dátum zrušenia: 1. 12. 2014
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 71.080.90
Triediaci znak: 65 8360
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: