Tlačiť

STN 65 9710


Označenie: STN 65 9710 zrušená
Slovenský názov: Organické pigmenty. Metódy skúšania pigmentových preparátov na báze vinylových polymérov a nitrocelulózy
Anglický názov: Organic pigments. Test methods of pigment preparations on the basis of vinyl polymers and nitrocellulose
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 12. 1989
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 87.060.10
Triediaci znak: 65 9710
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/90
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: