Tlačiť

STN 66 0272


Označenie: STN 66 0272 zrušená
Slovenský názov: Cyklohexanón technický
Anglický názov: Cyclohexanone, technical
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 7. 10. 1981
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: SK
ICS: 71.080.70
Triediaci znak: 66 0272
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: