Tlačiť

STN 66 2111


Označenie: STN 66 2111 zrušená
Slovenský názov: Aromatické uhľovodíky. Toluén na nitráciu
Anglický názov: Aromatic hydrocarbons. Toluene, nitration grade
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 8. 1986
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 71.080.15
Triediaci znak: 66 2111
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/87
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: