Tlačiť

STN 66 6010


Označenie: STN 66 6010 zrušená
Slovenský názov: Etylxantogenát draselný technický
Anglický názov: Technical potassium ethylxanthogenate
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 23. 5. 1959
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 73.060, 73.080
Triediaci znak: 66 6010
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: