Tlačiť

STN 66 6910Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 66 6910
Slovenský názov: Fotografické materiály. Krycie pásky na amatérske zvitkové filmy. Rozmery a technické požiadavky
Anglický názov: Photographic materials. Backing paper for roll film. Dimensions and technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 6. 1988
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 37.040.20
Triediaci znak: 66 6910
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/88
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: