Tlačiť

STN 66 8102-7


Označenie: STN 66 8102-7 zrušená
Slovenský názov: Bezdymové prachy. Metódy skúšania. Stanovenie dĺžky preddetonačnej zóny
Anglický názov: Smokeless powders. Methods of testing. Determination of the predetonation zone length
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 28. 3. 1978
Dátum zrušenia: 1. 12. 2003
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 71.100.30
Triediaci znak: 66 8102
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 13/99, 6/01,
Nariadenie vlády: 179/2001 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13938-3:2003-12 (66 8102)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: