Tlačiť

STN 68 1504


Označenie: STN 68 1504 zrušená
Slovenský názov: Kozmetické výrobky. Emulzné prípravky. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Cosmetic products. Emulsive products. Common provisions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 31. 3. 1976
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 71.100.70
Triediaci znak: 68 1504
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 02/91
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: