Tlačiť

STN 68 1504/a


Označenie: STN 68 1504/a zrušená
Slovenský názov: Kozmetické výrobky. Emulzné prípravky. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Cosmetic products. Emulsive products. Common provisions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 1991
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 68 1504
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/91
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: