Tlačiť

STN 68 1505


Označenie: STN 68 1505 zrušená
Slovenský názov: Zubné pasty. Metódy skúšania a spoločné ustanovenia
Anglický názov: Tooth pastes. Test methods and common provisions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1986
Dátum zrušenia: 1. 11. 2001
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 71.100.70
Triediaci znak: 68 1505
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/87
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11609:2001-11 (68 1652)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: