Tlačiť

STN 68 1513/b


Označenie: STN 68 1513/b zrušená
Slovenský názov: Kozmetické výrobky. Prípravky s obsahom etanolu. Spoločné ustanovenia a metódy skúšania
Anglický názov: Cosmetic products. Preparations with ethanol content. Common provisions and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1988
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 68 1513
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/88
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: