Tlačiť

STN 69 0635


Označenie: STN 69 0635 zrušená
Slovenský názov: Chemické zariadenia. Ploché priváracie príruby s plášťovým krúžkom k tlakovým nádobám z ocelí triedy 17 s vnútorným riadiacim priemerom
Anglický názov: Chemical equipment. Flat welding flanges with jacket ring intended for pressure vessels with internal guiding diameter, made of steel of grade 17
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 7. 6. 1967
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 23.020.20, 23.040.60, 71.120.10
Triediaci znak: 69 0635
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: