Tlačiť

STN 69 6810


Označenie: STN 69 6810 zrušená
Slovenský názov: Spájanie rúrok s rúrkovnicami výmenníkov tepla
Anglický názov: Jointing of tubes with tube plates of heat exchanger
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 1. 1989
Dátum zrušenia: 1. 11. 2006
Jazyk: CS
ICS: 23.040, 71.120.30
Triediaci znak: 69 6810
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/89
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: