Tlačiť

STN 69 8381


Označenie: STN 69 8381 zrušená
Slovenský názov: Tlakové nádoby. Požiadavky na liatinové odliatky
Anglický názov: Pressure vessels. Requirements for iron castings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 9. 1981
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: CS
ICS: 23.020.30
Triediaci znak: 69 8381
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: