Tlačiť

STN 70 0631-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 70 0631-2
Slovenský názov: Skúšobné metódy skla. Chemický rozbor skla. Stanovenie oxidu zinočnatého titračnou metódou s chelatónom 3 (po oddelení ako sulfid zinočnatý)
Anglický názov: Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of zinc oxide. Volumetric method with complexone 3 (after separation as zinc sulfide)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 6. 1986
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 71.040.40, 71.060.20, 81.040.10
Triediaci znak: 70 0631
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/87
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: