SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 70 0641-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 70 0641-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 70 0641-3
Slovenský názov: Skúšobné metódy skla. Chemický rozbor skla. Stanovenie oxidu alkalických kovov metódou atómovej emisnej alebo absorpčnej plameňovej spektrometrie (s porovnávacími roztokmi)
Anglický názov: Chemical analysis of glass. Determination of alkalic metal oxides, by atomic absorption spectrometry or flame absorption spectrometry (with the use of comparing solutions)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 5. 1990
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 71.060.20, 71.040.50, 81.040.10
Triediaci znak: 70 0641
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/91
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 70 0641-3:1976-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: