Tlačiť

STN 70 4309


Označenie: STN 70 4309 zrušená
Slovenský názov: Sklené laboratórne nádoby hrubostenné. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Thick-walled laboratory glass vessels. Common regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 2. 1975
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 71.040.20, 81.040.30
Triediaci znak: 70 4309
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: